Dubtes laborals

Preguntes més freqüents

Què puc fer si m’han acomiadat?

L’acomiadament individual que realitza l’empresa pot ser disciplinari o objectiu. En el disciplinari no reps cap indemnització i en l’objectiu cobres 20 dies de salari per any treballat a l’empresa. En tots dos casos es pot reclamar la improcedència de l’acomiadament, que implica una indemnització de 33 dies per any treballat. El termini per a posar aquesta reclamació és de 20 dies hàbils des de la data de l’acomiadament.

És habitual que les empreses realitzin un acomiadament disciplinari, utilitzant una carta d’acomiadament genèrica per intentar no pagar res al treballador. Com per exemple, al·legar “La disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o pactat.” sense aportar cap prova.

En el cas que es vulneri algun dret fonamental, l’acomiadament pot ser declarat nul. La qual cosa implica la reincorporació de treballador i el pagament dels salaris de tramitació.

Què puc fer si cobro menys del que em correspon?

Ja sigui si estàs cobrant menys del que indica el conveni, si no estàs cobrant les hores extraordinàries o per qualsevol altra raó, pots realitzar una reclamació de quantitats dels salaris cobrats de menys durant l’últim any.

Què puc fer si em volen canviar l’horari?

El canvi de l’horari pot suposar una modificació substancial de les condicions de treball. Davant d’aquesta situació, el treballador pot rescindir el contracte amb una indemnització de 20 dies per any treballat o impugnar la modificació davant la jurisdicció social si es considera que no aquesta justificada.

Què puc fer davant una situació d’assetjament el treball?

Davant una situació d’assetjament en el treball o assetjament psicològic, el treballador pot reclamar la rescissió del contracte per incompliment greu de l’empresari, amb una indemnització de 33 dies per any treballat. A més, el treballador pot reclamar una indemnització per danys morals.

644 357 232

Tens més dubtes?

Estic disponible per a resoldre les teves preguntes i brindar-te l’assistència que necessites.
Estaré encantat de poder ajudar-te.