Portada de Bellés: Defensa Jurídica para trabajadores

Defensa jurídica per a
treballadors

Presentació

Miguel Bellés,
Graduat Social

Soc graduat en Relacions laborals per la Universitat de Barcelona. Membre del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

En especialitzar-me en el dret laboral, i defensar exclusivament a treballadors i treballadores, presto un servei centrat en els teus interessos.

Col·laboro amb el despatx Laie Advocats i amb el sindicat CNT de l’Hospitalet de Llobregat.

Miguel Bellés

Expert en Dret Laboral

La situació de desigual poder entre el treballador i l’empresari sovint comporta un empitjorament de les condicions laborals del treballador. Davant aquesta situació, la llei, amb tots els seus defectes i deficiències, protegeix el treballador. Per això, compensa l’esforç de fer complir els drets dels quals es disposa.

Davant el temor a la conseqüències per reclamar un dret, cal ressaltar que la llei garanteix que el treballador no patirà represàlies per aquesta reclamació. Es tracta de l’anomenada garantia d’indemnitat.

Ofereixo una primera visita gratuïta per a estudiar el teu cas. Els honoraris s’adapten a cada cas per a garantir el dret a la defensa jurídica.

Especialitats

Quin és el teu cas?

Acomiadament

Baixes mèdiques

Situacions
d’assetjament

Problema
amb les nòmines

Reclamacions
de dret

Hores extres
no remunerades

Modificacions
d’horari

Modificacions
de jornada

Posa’t en contacte

Si vols informació sobre la teva situació, no dubtis a consultar-me.
Trobaré la millor solució per al teu cas.